تشخیص بیماری های دریچه قلب و تشخیص آن توسط بهترین دکتر قلب چگونه است ؟-وب سایت دکتر جوزانی

تشخیص بیماری های دریچه قلب توسط بهترین دکتر قلب چگونه است ؟

لطفاپس از مطالعه امتیاز دهید

تشخیص بیماری های دریچه قلب توسط بهترین دکتر قلب چگونه است ؟ دریچه های قلبی ساختارهای ویژه ای هستند که محل اتصالشان دیواره قلب می باشد و می توانند از طریق باز و بسته شدن، جریان خون را تنظیم نمایند. صدای قلب در نتیجه باز و بسته شدن دریچه های قلب است. لذا یکی از راه های اصلی تشخیص بیماری دریچه قلب توسط پزشک متخصص قلب و عروق شنیدن صدای اضافی در قلب (سوفل) می باشد. بهترین دکتر قلب می تواند از طریق تجویز آزمایشات لازم جهت تشخیص درست و دقیق بیماری دریچه قلبی به بیمار کمک نماید.

دریچه های قلبی ساختارهای ویژه ای هستند که محل اتصالشان دیواره قلب می باشد و می توانند از طریق باز و بسته شدن، جریان خون را تنظیم نمایند. صدای قلب در نتیجه باز و بسته شدن دریچه های قلب است. لذا یکی از راه های اصلی تشخیص بیماری دریچه قلب توسط پزشک متخصص قلب و عروق شنیدن صدای اضافی در قلب (سوفل) می باشد. بهترین دکتر قلب می تواند از طریق تجویز آزمایشات لازم جهت تشخیص درست و دقیق بیماری دریچه قلبی به بیمار کمک نماید. بیماری دریچه قلبی بیماری دریچه قلبی در هر یک از چهار دریچه قلب (دریچه های سه لتی، میترال، ریوی، آئورت) می تواند ایجاد شود که البته بیماری در دریچه های میترال و آئورت که در سمت چپ قلب قرار دارند بیشتر ایجاد می شود. این بیماری می تواند به دو صورت نارسایی دریچه ای (به طوری که دریچه به خوبی بسته نشود) و تنگی و سفتی دریچه ای (به طوری که دریچه به راحتی باز نگردد) باشد، که در هر دو صورت عملکرد قلب تحت تاثیر قرار می گیرد و خونرسانی به تمامی نقاط بدن به سختی انجام می گیرد. تشخیص بیماری های دریچه قلب: پس از مراجعه به بهترین دکتر قلب، اولین مرحله جهت تشخیص بیماری دریچه قلبی، شنیدن صدای قلب توسط پزشک متخصص قلب و عروق است. در صورت وجود اختلال در دریچه قلب صدای قلب دارای صدای اضافی و غیر طبیعی است. چرا که باز و بسته شدن دریچه های قلبی صدای قلب را ایجاد می نماید و اختلال در کار آن ها موجب شنیدن صدای اضافی در قلب است. در مرحله بعد پزشک با استفاده از یکسری آزمایشات، عملکرد قلب در پمپ کرن خون، شکل و سایز دریچه های قلبی، تنگی دریچه ها و یا نشتی خون از دریچه ها را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از این آزمایشات پزشک می تواند تشخیص بهتری داشته باشد و نوع و محل دقیق اختلال را مشخص نماید. آزمایشات ضروری جهت تشخیص بیماری دریچه قلب: بهترین دکتر قلب جهت تشخیص صحیح بیماری و اختلال در دریچه های قلب می تواند یکسری آزمایش تجویز نماید. این آزمایشات شامل: اکوکاردیوگرام: آزمایش اکوکاردیوگرام جهت برررسی ساختار قلب و دریچه های آن و همچنین نحوه عملکرد دریچه های قلب از طریق مشاهده جریان خون می باشد. نوع دیگر آن الکتروکاردیوگرام مری است که از طریق آن، می توان دریچه ها را به صورت واضح و دقیق تر مشاهده نمود. الکتروکاردیو گرام (در شرایط معمولی و یا فعالیت EKG): در این نوع آزمایش از طریق الکترودهایی که بر روی سطح قفسه سینه، دست ها و پاهای بیمار قرار می گیرد فعالیت الکتریکی قلب بیمار بررسی می شود. این آزمایش بدون درد و بسیار ساده است و می توان در دو حالت استراحت و استرس، فعالیت الکتریکی قلب بیمار را مورد بررسی قرار داد. جهت بررسی فعالیت قلب در حالت استرس، معمولا بیمار ورزش و فعالیت انجام می دهد. تصویر برداری از قفسه سینه با استفاده از اشعه X: این آزمایش جهت بررسی اندازه قلب و بزرگی قلب مورد استفاده قرار می گیرد. پزشک با مشاهده آن می توان بیماری های دریچه قلبی و همچنین وضعیت ریه ها را مورد بررسی قرار دهد. MRI قلب: با استفاده از آزمایش MRI قلب، پزشک متخصص می تواند کارکرد و اندازه بطن های قلب و میزان بیماری را تشخیص دهد. کاتتریزاسیون قلبی: در صورتی از این آزمایش جهت تشخیص بیماری های دریچه قلب استفاده می شود که پزشک نتواند از طریق آزمایشات دیگر بیماری را تشخیص دهد. در این آزمایش رنگ از طریق کاتتری (لوله بسیار نازک) که از رگ دست یا کشاله ران وارد قلب شده است تزریق می گردد تا پزشک بتواند مسیر جریان خون و عروق قلبی را به خوبی بررسی نماید. بعلاوه پزشک می تواند فشار درون حفره های قلبی را نیز اندازه گیری نماید. پزشک متخصص می تواند بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده بیماری دریچه ای، نوع و شدت آن را تشخیص دهد و بهترین درمان را برای بیمار انجام دهد. درمان می تواند شامل تغییر و بهبود سبک زندگی و مصرف داروها و یا جراحی باشد. بهترین دکتر قلب سعی بر جلوگیری از عوارض بیماری نموده و شرایط بیمار را بهبود می بخشد. در صورت تشخیص ضرورت جراحی دریچه قلب، جراح قلب می تواند از طریق برش قفسه سینه، دریچه را ترمیم و یا دریچه مصنوعی را جایگزین آن نماید.-وب سایت دکترجوزانی

بیماری دریچه قلبی

بیماری دریچه قلبی در هر یک از دریچه های قلب (دریچه های سه لتی، میترال، ریوی، آئورت) می تواند به وجود بیاید. که البته بیماری در دریچه های میترال و آئورت که در سمت چپ قلب قرار دارند بیشتر ایجاد می شود. این بیماری می تواند به دو صورت نارسایی دریچه ای (به طوری که دریچه به خوبی بسته نشود) و تنگی و سفتی دریچه ای (به طوری که دریچه به راحتی باز نگردد) باشد، که در هر دو صورت عملکرد قلب تحت تاثیر قرار می گیرد و خونرسانی به تمامی نقاط بدن به سختی انجام می گیرد.

تشخیص انواع بیماری دریچه قلب:

پس از مراجعه به بهترین دکتر قلب، اولین مرحله جهت تشخیص بیماری دریچه قلبی، شنیدن صدای قلب توسط بهترین دکتر قلب تهران و عروق است. در صورت وجود اختلال در دریچه قلب ، قلب دارای صدای اضافی و غیر طبیعی است. چرا که باز و بسته شدن دریچه های قلبی صدای قلب را ایجاد می نماید و اختلال در کار آن ها موجب شنیدن صدای اضافی در قلب است. در مرحله بعد پزشک با استفاده از یکسری آزمایشات، عملکرد قلب در پمپ کردن خون، شکل و سایز دریچه های قلبی، تنگی دریچه ها و یا نشتی خون از دریچه ها را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از این آزمایشات پزشک می تواند تشخیص بهتری داشته باشد و نوع و محل دقیق اختلال را مشخص نماید.

آزمایشات ضروری جهت تشخیص بیماری دریچه قلب:

بهترین دکتر قلب جهت تشخیص صحیح بیماری و اختلال در دریچه های قلب می تواند یکسری آزمایش تجویز نماید. این آزمایشات شامل:

اکوکاردیوگرام: آزمایش اکوکاردیوگرام جهت برررسی ساختار قلب و دریچه های آن و همچنین نحوه عملکرد دریچه های قلب از طریق مشاهده جریان خون می باشد. نوع دیگر آن الکتروکاردیوگرام مری است که از طریق آن، می توان دریچه ها را به صورت واضح و دقیق تر مشاهده نمود و میتوان در مراکز اکو قلب تهران جهت معاینه مراجعه نمود

با مطالعه مقاله زیر از ما حمایت کنید
زمان انجام آنژیوگرافی قلب ؟

آزمایشات ضروری جهت تشخیص بیماری دریچه قلب:-وب سایت دکترجوزانی

الکتروکاردیو گرام (در شرایط معمولی و یا فعالیت با EKG): در این نوع آزمایش از طریق الکترودهایی که بر روی سطح قفسه سینه، دست ها و پاهای بیمار قرار می گیرد فعالیت الکتریکی قلب بیمار بررسی می شود. این آزمایش بدون درد و بسیار ساده است و می توان در دو حالت استراحت و استرس، فعالیت الکتریکی قلب بیمار را مورد بررسی قرار داد. جهت بررسی فعالیت قلب در حالت استرس، معمولا بیمار ورزش و فعالیت انجام می دهد.

تصویر برداری از قفسه سینه با استفاده از اشعه X: این آزمایش جهت بررسی اندازه قلب و بزرگی قلب مورد استفاده قرار می گیرد. پزشک با مشاهده آن می توان بیماری های دریچه قلبی و همچنین وضعیت ریه ها را مورد بررسی قرار دهد.

MRI قلب: با استفاده از آزمایش MRI قلب، پزشک متخصص می تواند کارکرد و اندازه بطن های قلب و میزان بیماری را تشخیص دهد.

آزمایشات ضروری جهت تشخیص بیماری دریچه قلب:-وب سایت دکتر جوزانی

کاتتریزاسیون قلبی: در صورتی از این آزمایش جهت تشخیص بیماری های دریچه قلب استفاده می شود که پزشک نتواند از طریق آزمایشات دیگر بیماری را تشخیص دهد. در این آزمایش رنگ از طریق کاتتری (لوله بسیار نازک) که از رگ دست یا کشاله ران وارد قلب شده است تزریق می گردد تا پزشک بتواند مسیر جریان خون و عروق قلبی را به خوبی بررسی نماید. بعلاوه پزشک می تواند فشار درون حفره های قلبی را نیز اندازه گیری نماید.

پزشک متخصص می تواند بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده بیماری دریچه ای، نوع و شدت آن را تشخیص دهد و بهترین درمان را برای بیمار انجام دهد. درمان می تواند شامل تغییر و بهبود سبک زندگی و مصرف داروها  و یا جراحی باشد. بهترین دکتر قلب سعی بر جلوگیری از عوارض بیماری نموده و شرایط بیمار را بهبود می بخشد. در صورت تشخیص ضرورت جراحی دریچه قلب، جراح قلب می تواند از طریق برش قفسه سینه، دریچه را ترمیم و یا دریچه مصنوعی را جایگزین آن نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =