خطرات ناشی از دستگاه کمک بطنی (VAD)

خطرات ناشی از دستگاه کمک بطنی (VAD)

/
خطرات ناشی از دستگاه کمک بطنی (VAD)خطرات ناشی از دستگاه کمک بطنی (VAD…
دلایل فیبریلاسیون دهلیزی دریچه ای

دلایل فیبریلاسیون دهلیزی دریچه ای

/
دلایل فیبریلاسیون دهلیزی - دلایل فیبریلاسیون دهلیزی می تواند با توجه به شرایط و وض…
علائم و نشانه های رایج اندوکاردیت

علائم و نشانه های اندوکاردیت

/
علائم و نشانه های اندوکاردیتعلائم و نشانه های اندوکاردیت شامل …
فشار خون ریوی

علائم افزایش فشار خون ریوی چیست؟ + (طبقه بندی آنها)

/
علائم فشار خون ریوی چیستعلائم فشار خون ریوی به آرامی ایجاد می ش…