چرا باید آنژیوگرافی قلب انجام دهیم؟

آنژیوگرافی یکی از روش های تشخیصی است که می تواند اختلالات رگ های خونی را به پزشک نشان دهد. از این اختلالات می توانیم به تنگ شدگی رگ ها، انسداد و گرفتگی، التهاب رگ های خونی، گسترش غیر طبیعی و غیره اشاره کنیم. توجه کنید که آنژیوگرافی قلب روش د رمانی نیست. صرفا برای تشخیص بیماری ها به کار می رود. اما چرا باید این کار انجام شود؟ در ادامه دلایل استفاده از این روش را بیان می کنیم:

جزو قطعی ترین و مهم ترین روش های تشخیصی در بیماری های عروقی

مشخص کردن میزان شدت، محل تنگی، گرفتگی یا انسداد رنگ های خونی که منجر به بروز علائم بیماری می شود.

آسان کردن روند درمانی برای مشکلات و بیماری های قلبی و عروقی

یافتن محل خونریزی

پیدا کردن و رفع لخته های خونی در رگ ها و بازگردانی جریان خون

انجام روند های درمانی برای تومورهای خاص با مسدود سازی جریان خون به سمت آن ها

کمک به تشخیص دقیق وضعیت افراد با گرفتن نمونه های خونی از بخش های خاص

بررسی نقشه های رگ های خونی قبل از عمل جراحی

با انجام آنژیوگرافی قلب، تشخیص بیماری بسیار ساده تر می شود و افراد می توانند در روند درمانی به سمت و سوی بهبودی پیش بروند.

نکات مهم در زمینه آنژیوگرافی قلب

قبل از این که آنژیوگرافی قلب انجام شود بیمار باید بین ۶ تا ۸ ساعت در حالت ناشتا باشد. نکته مهم دیگری که باید رعایت شود این است که بیمار به شرایط دارویی خاصی حساسیت نشان ندهد. البته بررسی حساسیت های غذایی هم بسیار مهم است. دارو های مصرفی بیمار هم باید طبق نظارت پزشک ادامه داشته باشند و یا قطع شوند. بهترین دکتر قلب، باید روند تشخیصی را با نوار قلب و اکوکاردیوگرافی تکمیل کند. البته در صورت نیاز به تشخیص های دقیق تر این روش ها انجام می شوند. در این صورت درمان بیمار بهتر مدیریت می شود.

نوشته‌ها

آنژیوگرافی قلب

آنژیوگرافی قلب

/
آنژیوگرافی قلب یا رگ نگاری روشی است که پزشک متخصص می تواند پرتون…