بهترین دکتر قلب تهران دکتر جوزانی

بهترین دکتر قلب تهران را چگونه پیدا کنیم؟

با توجه توسعه اقتصادی که باعث ماشینی شدن زندگی ما شده، تغییراتی از قبیل: افزایش مصرف دخانیات، کم تحرکی و رژیم غذایی ناسالم افزایش یافته است. از جمله مهمترین تغییراتی که معمولا در بین افرادی که پا به سن گذاشته اند، میبینیم، افزایش بروز بیماری های…
آنژیوگرافی از دست

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی قلب از طریق دست چگونه انجام میشود؟ ‎آنژیوگرافی قلب یکی از راههای تشخیص گرفتگی عروق کرونر میباشد.این روش تشخیصی برای نخستین بار توسط یک پزشک پرتغالی به نام آنتونیواگامونیش، به منظور تشخیص بیماری های مرتبط با سیستم اعصاب مانند برخی تومو…