نوشته‌ها

سونوگرافی قلب

سونوگرافی قلب یا اکوکاردیوگرافی چیست؟ | دکتر جوزانی

/
سونوگرافی قلبی که به نام اکوکاردیوگرافی نیز شناخته می شود، مربوط به تصویر…